5 Oct 2017

நண்பன்


சில சிரிப்புகளின் முடிவில்,
பல சோகங்களின் வடிவில்,
சில பாடல்களின் வரியில்,
பல பயணங்களின் வழியில்,
நிறமில்லா நீர்த்துளிகள்
விழிகளில் வந்து நிறைகிறது...!
என்றோ நான் தொலைத்த
என் நண்பனின் நினைவுகளாய்...

----அனீஷ் ஜெ...

Written By : Anish J.
Requested By : Azii.
SHARE THIS

6 comments: